എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്! സൽമാൻ ഖാൻ പോസ്റ്റ് ട്യൂബ്‌ലൈറ്റ് പരാജയം – കിമോയി
എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്! സൽമാൻ ഖാൻ പോസ്റ്റ് ട്യൂബ്‌ലൈറ്റ് പരാജയം – കിമോയി
January 12, 2020
ഡി-മാർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യു 3 എസ്റ്റിമേറ്റിനെ മറികടക്കുന്നു, ലാഭം 53 ശതമാനം ഉയർന്ന് 394.3 കോടി രൂപയായി – Moneycontrol.com
ഡി-മാർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യു 3 എസ്റ്റിമേറ്റിനെ മറികടക്കുന്നു, ലാഭം 53 ശതമാനം ഉയർന്ന് 394.3 കോടി രൂപയായി – Moneycontrol.com
January 12, 2020

എക്സ്ക്ലൂസീവ് – ബിഗ് ബോസ് 13 മത്സരാർത്ഥി റഷാമിയുടെ ബി എഫ് അർഹാൻ ഖാൻ അമൃത ധനോവയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എക്സ്ക്ലൂസീവ് – ബിഗ് ബോസ് 13 മത്സരാർത്ഥി റഷാമിയുടെ ബി എഫ് അർഹാൻ ഖാൻ അമൃത ധനോവയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Translating…

Actress

Amrita Dhanoa

hogged the limelight after

Rashami Desai

‘s boyfriend,

Arhaan Khan

entered the

Bigg Boss 13

house. Amrita not only claimed of being his ex girlfriend, but had also stated that he had duped her of Rs 5 lakh while they were in relationship.

She also lodged a police complaint against Arhaan Khan. However, now the news of Amrita Dhanoa’s arrest in a sex racket is doing the rounds. The actress has reportedly blamed Arhaan and claimed him to be the reason behind her arrest.

When the TimesofIndia.com contacted, Arhaan Khan to know about the same, he said, “Yes, even I read somewhere that she is blaming me for her arrest. I mean I don’t even know her, how can I get her arrested. I had cleared in the media during an interview that I don’t know this girl (Amrita). However, few publications went ahead and did her interview and she got a chance to spread the lie. I still stand on my ground that I don’t know this girl and have never met her, how can I date her or be in a live-relationship.”

Talking about Amrita’s claims that he duped her of Rs 5 lakh, the actor said, “If I have taken money from her please ask her to show bank transactions and prove it. I am ready to give her Rs 5 crores, if she can prove that I took money from her. Also, if I had dated her please ask her to show my pictures with her. She has not been able to give any proof. Bigg Boss is Asia’s biggest reality show and I have seen this in past also where people have used someone’s name for publicity. She is also doing the same. We all remember how before Abhishek Bachchan’s wedding, a girl claimed of being his wife. She had cut her wrist also for him. But we all know it was fake.”

Amrita had also claimed that Arhaan is forging his identity and his real name is Mazhar Sheikh. She had called him a cheater, liar and had stated of being in a live-in relationship with him five years ago.

Arhaan Khan, who is dating Rashami Desai is out of the show currently and is rooting for his girlfriend.

Keep reading this space for all the latest updates of Bigg Boss 13.

Comments are closed.