ഡി-മാർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യു 3 എസ്റ്റിമേറ്റിനെ മറികടക്കുന്നു, ലാഭം 53 ശതമാനം ഉയർന്ന് 394.3 കോടി രൂപയായി – Moneycontrol.com
ഡി-മാർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ക്യു 3 എസ്റ്റിമേറ്റിനെ മറികടക്കുന്നു, ലാഭം 53 ശതമാനം ഉയർന്ന് 394.3 കോടി രൂപയായി – Moneycontrol.com
January 12, 2020
ഐ‌എൽ‌ ആൻഡ് എഫ്‌എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് വായ്പക്കാരിൽ ഒരാളായി പി‌എഫ്‌സി അവസാനിക്കുന്നു – ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്
ഐ‌എൽ‌ ആൻഡ് എഫ്‌എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് വായ്പക്കാരിൽ ഒരാളായി പി‌എഫ്‌സി അവസാനിക്കുന്നു – ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്
January 12, 2020

എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചന്ദ കൊച്ചാറിന്റെ 78.15 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി അറ്റാച്ചുചെയ്തു, കുടുംബം – എൻ‌ഡി‌ടി‌വി ന്യൂസ്

എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചന്ദ കൊച്ചാറിന്റെ 78.15 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി അറ്റാച്ചുചെയ്തു, കുടുംബം – എൻ‌ഡി‌ടി‌വി ന്യൂസ്

Translating…

Enforcement Directorate Attaches Rs.78.15 Crore Assets Of Chanda Kochhar, Family

Chanda Kochhar: The asset attachment is under Prevention of Money Laundering Act 2002

Chennai:

The Enforcement Directorate (ED) on Friday said it has provisionally attached Rs.78.15 crore worth movable and immovable assets in possession of ICICI Bank’s former Managing Director and CEO, Chanda Kochhar, her husband Deepak Kochhar and the companies owned/controlled by him.

According to ED, the asset attachment in the ICICI Bank loan case is under the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA).

The assets attached are flats, land, cash, plant and machinery/windfarm projects in Tamil Nadu and Maharashtra totaling Rs.78.15 crore.

The ED said its probe had revealed that loans were refinanced and new loans aggregating to Rs 1,730 crore sanctioned to Videocon Industries Ltd (VIL) and its group companies and these loans became non-performing assets (NPA) for ICICI Bank on June 30, 2017.

Investigation further revealed that Rs 64 crore, out of loan amount of Rs 300 crore sanctioned by a committee headed by Chanda Kochhar to Videocon International Electronics Ltd, was transferred to Nupower Renewables Pvt Ltd (NRPL, earlier known as NuPower Renewables Ltd, a company of Deepak Kochhar) by VIL on September 8, 2009, just one day after disbursement of loan by the ICICI Bank.

Further, net revenue of Rs 10.65 crore was generated by NRL from these tainted funds. Therefore, proceeds of crime amounting to Rs 74.65 crore were transferred to/generated in NRPL.

Investigation also revealed that Chanda Kochhar and her family acquired the apartment owned by one of the Videocon group companies at Mumbai, by acquiring that company through her family trust at a nominal price by creating book entries.

Accordingly, assets amounting to Rs. 74.54 crores held in the name of Nupower Renewables Pvt. Ltd, its subsidiaries, the flat located at Mumbai (book value of Rs. 3.5 crores), and amount of Rs. 10.5 lakh already seized by ED from the company of Deepak Kochhar, totalling Rs. 78.15 crores are proceeds of the crime that have been provisionally attached by ED under PMLA.

Further investigation in this case is under progress.

Comments are closed.