ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുക: ജെഫ് ബെസോസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ചിദംബരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു – ഇന്ത്യ ടുഡേ
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുക: ജെഫ് ബെസോസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ചിദംബരം ഏറ്റെടുക്കുന്നു – ഇന്ത്യ ടുഡേ
January 16, 2020
എം‌എൽ‌ബി ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പരിശീലകനായി അലിസ്സ നക്കനെ ജയന്റ്സ് – ഇ എസ് പി എൻ
എം‌എൽ‌ബി ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പരിശീലകനായി അലിസ്സ നക്കനെ ജയന്റ്സ് – ഇ എസ് പി എൻ
January 17, 2020

ആകസ്മികമായി 4,333 ഡോളർ ചെലവഴിച്ച ടെസ്‌ല ഉപഭോക്താവിനെ സഹായിക്കുമെന്ന് എലോൺ മസ്‌ക് പറയുന്നു – ബിസിനസ് ഇൻസൈഡർ

ആകസ്മികമായി 4,333 ഡോളർ ചെലവഴിച്ച ടെസ്‌ല ഉപഭോക്താവിനെ സഹായിക്കുമെന്ന് എലോൺ മസ്‌ക് പറയുന്നു – ബിസിനസ് ഇൻസൈഡർ

Translating…

  • Tesla CEO Elon Musk said he’d help a customer who said he made an accidental $4,333 purchase on Tesla’s app.
  • A Tesla customer-service employee had previously denied the customer’s refund request.
  • After the customer tweeted the exchange, Musk told him that it should be easy for Tesla customers to get refunds.
  • Visit Business Insider’s homepage for more stories.

Tesla CEO Elon Musk told a customer that he would address the electric-car maker’s decision to deny him a refund for an accidental purchase.

On Wednesday, the customer, Nassim Taleb, tweeted an exchange with a Tesla customer-service employee in which the employee declined to refund a $4,333 purchase Taleb said he accidentally made through Tesla’s mobile app. Taleb said his phone was in his pocket, comparing it to a butt-dial. He did not specify which feature he bought.

In an email to Taleb on Tuesday, the Tesla customer-service representative said the company would not give Taleb a refund, saying his request was similar to “paying for an addition to a house, deciding you don’t like it, and then requesting a refund from the contractor.”

Taleb expressed frustration in his response to the employee, saying the Tesla app was unusual for not requiring users to confirm a purchase after pressing the “buy” button.

After Taleb tweeted the exchange, Musk told him that it should be easy for Tesla customers to get refunds and that Taleb’s concerns would be addressed.

Musk is more active on Twitter than most CEOs, often interacting with fans and customers and sometimes dealing with customer-service issues.

—Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2020

Are you a current or former Tesla employee? Do you have an opinion about what it’s like to work there? Contact this reporter at mmatousek@businessinsider.com. You can also reach out on Signal at 646-768-4712 or email this reporter’s encrypted address at mmatousek@protonmail.com.

Comments are closed.