ഡിവിഷൻ 2 ന്യൂയോർക്ക് ഡി‌എൽ‌സിയുടെ യുദ്ധപ്രഭുക്കൾ ഒറിജിനലിന്റെ കഥ തുടരുന്നു – പോളിഗോൺ
ഡിവിഷൻ 2 ന്യൂയോർക്ക് ഡി‌എൽ‌സിയുടെ യുദ്ധപ്രഭുക്കൾ ഒറിജിനലിന്റെ കഥ തുടരുന്നു – പോളിഗോൺ
February 11, 2020
ഗാലക്‌സി ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പിന്റെ ബിഗ് വെളിപ്പെടുത്തൽ: സാംസങ് അതിന്റെ പുതിയ മടക്കാവുന്ന ഫോൺ – സിനെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു
ഗാലക്‌സി ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പിന്റെ ബിഗ് വെളിപ്പെടുത്തൽ: സാംസങ് അതിന്റെ പുതിയ മടക്കാവുന്ന ഫോൺ – സിനെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു
February 11, 2020

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 20, എസ് 20 അൾട്രാ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ – ദി വെർജ്

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 20, എസ് 20 അൾട്രാ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ – ദി വെർജ്

Translating…

Published on Feb 11, 2020

Samsung announced its latest flagship phones, the Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, and Galaxy S20 Ultra. The camera system is the big, new thing, plus a 120Hz screen. Dieter Bohn goes hands-on with the new phones, their wild zoom lenses, and more. They’ll be available March 6th with prices ranging from $999.99 to $1,599.99, and with preorders beginning February 21st.

For more on Dieter Bohn’s daily newsletter: http://bit.ly/2NVVod6

Subscribe: http://goo.gl/G5RXGs

Like The Verge on Facebook: https://goo.gl/2P1aGc
Follow on Twitter: https://goo.gl/XTWX61
Follow on Instagram: https://goo.gl/7ZeLvX

Why’d You Push That Button Podcast: https://pod.link/1295289748

The Vergecast Podcast: https://pod.link/430333725
More about our podcasts: https://www.theverge.com/podcasts

Read More: http://www.theverge.com

Community guidelines: http://bit.ly/2D0hlAv
Wallpapers from The Verge: https://bit.ly/2xQXYJr

Subscribe to Verge Science on YouTube, a new home base for our explorations into the future of science: http://bit.ly/2FqJZMl

Comments are closed.