ഗെയിംസ് ബീറ്റ് 143 തീരുമാനിക്കുന്നു – അർദ്ധായുസ്സാണോ: അലിക്സ് ഭാവി? – വെൻ‌ചർ‌ബീറ്റ്
ഗെയിംസ് ബീറ്റ് 143 തീരുമാനിക്കുന്നു – അർദ്ധായുസ്സാണോ: അലിക്സ് ഭാവി? – വെൻ‌ചർ‌ബീറ്റ്
March 25, 2020
മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും എച്ച്പിയിൽ നിന്നും വരുന്ന നെക്സ്റ്റ്-ജനറൽ വിആർ ഹെഡ്സെറ്റ് – ഐ‌ജി‌എൻ ഡെയ്‌ലി ഫിക്സ് – ഐ‌ജി‌എൻ
മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും എച്ച്പിയിൽ നിന്നും വരുന്ന നെക്സ്റ്റ്-ജനറൽ വിആർ ഹെഡ്സെറ്റ് – ഐ‌ജി‌എൻ ഡെയ്‌ലി ഫിക്സ് – ഐ‌ജി‌എൻ
March 25, 2020

ട്രാക്ക്പാഡ് പിന്തുണയോടെ ആപ്പിൾ iOS, iPadOS 13.4 എന്നിവ പുറത്തിറക്കുന്നു – GSMArena.com വാർത്ത – GSMArena.com

ട്രാക്ക്പാഡ് പിന്തുണയോടെ ആപ്പിൾ iOS, iPadOS 13.4 എന്നിവ പുറത്തിറക്കുന്നു – GSMArena.com വാർത്ത – GSMArena.com

Translating…

Apple has started rolling out the stable 13.4 build for compatible iPhones and iPads.

Apple releases iOS and iPadOS 13.4 with trackpad support

The major change in this update comes in the form of trackpad support in iPadOS. This allows you to use Bluetooth and USB mice and trackpads with compatible iPads with an improved UX over previous versions. The OS will now display a new mouse pointer, which is designed to automatically snap to UI elements while hovering. This makes it easy to use mice and trackpads even with apps that haven’t been designed to be used with a pointer. The update also adds support for the new Magic Keyboard accessory with built-in trackpad.

The rest of the changes are common between iOS and iPadOS. This includes iCloud Drive folder sharing from the Files app, nine new Memoji, always-visible controls for delete, move, reply and compose in the Mail app, improvements to CarPlay with third-party navigation app support and phone calls that don’t take up the entire display, full third-party cookie blocking in Safari, and predictive typing support for Arabic, among other things.

Apple releases iOS and iPadOS 13.4 with trackpad support

Apple is also rolling out 13.4 update for tvOS and the HomePod. Meanwhile, Apple Watch is getting the watchOS 6.2 update with in-app purchases, and ECG and irregular heart rhythm notifications in Chile, New Zealand, and Turkey. Finally, Macs are getting the macOS Catalina 10.15.4 update with iCloud Drive folder sharing, Screen Time, time-synced lyrics in for Apple Music, Chrome password import and Netflix HDR in Safari, Universal Purchase support for apps across all Apple platforms, and customized reference modes for the Pro Display XDR.

Comments are closed.