പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിനുകൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് – ടെക്ക്രഞ്ച്
പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സിനുകൾ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് – ടെക്ക്രഞ്ച്
March 25, 2020
4.5 ലക്ഷം ദില്ലിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസിയു പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്: ഐസിഎംആർ പഠനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മോശമായതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു – ന്യൂസ് 18
4.5 ലക്ഷം ദില്ലിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസിയു പ്രവേശനം ആവശ്യമാണ്: ഐസിഎംആർ പഠനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മോശമായതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു – ന്യൂസ് 18
March 25, 2020

പി‌പി‌ഇ, സൂനോട്ടിക്, പി‌സി‌ആർ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റെല്ലാ കൊറോണ വൈറസ് പദങ്ങളും – സിനെറ്റ്

പി‌പി‌ഇ, സൂനോട്ടിക്, പി‌സി‌ആർ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റെല്ലാ കൊറോണ വൈറസ് പദങ്ങളും – സിനെറ്റ്

Translating…

coronavirus-covid-19-global-cases-johnshopkinscsse-mar172020

Global confirmed COVID-19 cases as of March 22, 2020 (cumulative). Tracked by Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering.

Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering/Screenshot by CNET

For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit the

WHO website

.

The coronavirus pandemic is putting words in the mouths of billions of people worldwide. More specifically, it’s created a lexicon of terms that are now part of daily conversation: shelter in place, self-isolation, COVID-19, homemade masks, PPE and more. Did you know that “the coronavirus” that’s locked down entire countries and killed over 18,000 people around the world has a real name? 

Here’s how to educate yourself about the most important words and phrases born from the COVID-19 outbreak. If you know them all, congratulations on being so thoroughly informed. If not, we’ll help you brush up on the critical terms to get along in a coronavirus world. We’ll continue to update this story as our social response to the virus evolves. 

http://www.cnet.com/

Now playing: Watch this: Coronavirus lockdown: Why social distancing saves lives

5:41

Keep track of the coronavirus pandemic.

Novel coronavirus and SARS-CoV-2

No, the virus known to have infected over 400,000 people isn’t actually named “coronavirus.” The word refers to any in a family of viruses whose structure presents crownlike spikes when seen under a microscope. The term “novel coronavirus” is a general term for the current type we’re fighting. It became a fixture before the virus was given an official name: SARS-CoV-2.

COVID-19

You may be tempted to use COVID-19 as a synonym for coronavirus, but that will confuse matters. COVID-19 is the name of the disease that the novel coronavirus causes. It stands for “coronavirus disease 2019.”

The disease brings on flulike symptoms, but dangerously affects the lungs by filling them with fluid at a rapid rate. Patients with extreme cases may need respirators and oxygen to help them breathe, often for weeks. The fear is that fatalities will occur when patient need for ventilators outstrips the supply.

gettyimages-1125011095

N95 respirator masks are effective at blocking the transmission of coronavirus, but currently in short supply.

Photo by Nora Tam/South China Morning Post via Getty Images

N95, surgical and homemade face masks

COVID-19 is a respiratory illness, and coronavirus spreads through vaporized droplets. N95 respirator masks are the only type that can protect you from acquiring SARS-CoV-2. Any other variety, including surgical masks and homemade, are ineffective at blocking the virus, which can remain in the air for up to 30 minutes

So why do some people continue to wear surgical masks? And what about the trend of homemade face masks you sew yourself? Some health care facilities may be in dire straights, making and wearing masks might supply some with peace of mind. Others might feel ill and want to provide a barrier from their coughs and sneezes as a courtesy to you. And still others may not be fully informed. 

However, if you have N95 or surgical masks at home, the medical community is asking for donations to help curb the shortage of masks.

Hand-washing, social distancing and self-quarantine are considered more effective measures for ordinary citizens, and the medical community asks to save N95 masks for their nurses and doctors, who are in the most exposed and in greatest need of protection.

PPE

Personal protective equipment, or PPE, refers to any gear necessary to minimize a person’s exposure to harmful materials that could cause illness or injury — gloves, full body suits, protective eyewear and so forth. In the case of the coronavirus pandemic, N95 masks (more on them below) for health care workers are in critically short supply.

WHO

The World Health Organization, often called WHO, is the global body that’s become a clearinghouse of information, research and safety guidelines. SARS-CoV-2, then referred to simply as novel coronavirus, was first reported to the WHO on Dec. 31, 2019, days after the first patients were hospitalized in the Chinese city of Wuhan.

Pandemic versus epidemic

WHO officially declared the coronavirus SARS-CoV-2 a pandemic on March 11. The word “pan” (which roughly means “all”) refers to the global nature of the spread, affecting virtually every country and region around the globe. An epidemic refers to a more localized region. Before reaching places like the US, coronavirus was considered an epidemic in China’s Hubei province, and then in the country itself. Here’s more on pandemics versus epidemics

PCR testing

A testing protocol to identify if you’ve contracted the SARS-CoV-2 coronavirus. This test works by identifying the virus’ DNA through a process called PCR, or polymerase chain reaction. The PCR test looks for telltale markers distinct to this viral strain. The sample can be obtained through a throat or nasal swab, which makes it ideal for the kind of drive-through testing centers proposed in countries like the US. More details about coronavirus testing here.

Positive versus presumptive cases

How do you know if you’re infected with the new coronavirus? Listing your symptoms isn’t enough. Positive, or confirmed, cases are identified with lab tests. Presumptive cases are not. If you’re exhibiting symptoms consistent with COVID-19 — including fever, a dry cough and fluid accumulation in the lungs — and have had contact with a confirmed case, you’re still considered presumptive.

coronavirus-hygiene-0691

Keeping those hands germ-free is essential.

Angela Lang/CNET

Community spread

SARS-CoV-2 is highly contagious, spreading through “respiratory droplets” (a cough, sneeze, transfer of saliva) and contaminated objects, like a door handle or other shared surfaces. Person-to-person spread means you can trace how the disease got from one person to another through direct contact, like shaking hands. Community spread refers to people in the same location contracting the virus without an obvious chain of events.

Community spread is an early sign that a disease can rapidly affect local, even global, populations. Read more at the Centers for Disease Control and Prevention.

Social distancing

In addition to thorough hand-washing, the WHO and CDC recommend the practice of social distancing to slow the spread of COVID-19 by keeping at least six feet away from others, refraining from touching and by staying indoors, especially if you’re over 60, immunocompromised or suffering from an underlying condition. Local and national governments have responded by limiting gatherings of people, ranging from no more than 10 people to 50 or 250 or even 1,000.

Self-quarantine, self-isolation

People who largely stay inside their own home, hotel room or other space are said to self-quarantine or self-isolate. For example, many governments are asking travelers returning from afflicted areas to self-quarantine for two weeks. However, there’s a technical difference. Quarantine refers to people who appear healthy, but could be at risk for exposure or infection. Isolation refers to separating positive or presumptive cases (see above) from the healthy population.

http://www.cnet.com/

Now playing: Watch this: Coronavirus care gets help from AI

0:26

Mitigation, not containment

This phrase acknowledges that at pandemic proportions, nations can’t contain the spread of coronavirus. But with social distancing, self-quarantine and isolation, the burden of COVID-19 can be mitigated. In other words, slowing down the rate of infection can increase chances of survival by avoiding overcrowding hospitals, running short on pivotal supplies before they can be replenished and overworking medical staff. This is a deeply sobering account of what happens when the COVID-19 disease overwhelms medical and support systems.

Flatten the curve

Without mitigation, social distancing and all the rest, epidemiologists and other health experts predict a sharp increase in COVID-19 cases that looks like a tall, narrow spike on a graph. By following guidelines, the projected model looks shorter and spread out over time. The curve is flatter, milder, less pronounced. The hope of flattening the curve is to reduce fatalities by buying hospitals time to treat and scientists time to discover therapies and create a vaccine. 

coronavirus-curve-chart-2.png

Adapted from CDC pre-pandemic guidelines (2017)

CNET

Shelter in place

On March 16, six counties in the San Francisco Bay Area ordered residents to “shelter in place,” a directive aimed at keeping people in their homes for three weeks, with the order widened to the whole state a few days later. It’s now being implemented around the world. All nonessential businesses are shuttered, and with the exception of shopping for items like groceries and pharmaceuticals, picking up food and taking walks while maintaining a distance of six feet from others, locals are expected to stay inside. It’s a fairly strict measure aimed at curbing community spread.

Read more: Where can you go in coronavirus lockdown? This is നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും

            

കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, ലാൻഡ്‌മാർക്കുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവ അടയ്‌ക്കുമ്പോൾ ശൂന്യത കാണുക h2>                   എല്ലാ ഫോട്ടോകളും കാണുക span>                                   

    

വൾക്കൺ ഗ്രീറ്റിംഗ് h2>

നിങ്ങൾ കൈ കുലുക്കുകയോ ചുംബിക്കുകയോ ആളുകളെ പുറകിൽ തട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കൈമുട്ട്, കാൽവിരൽ ടാപ്പുകളും തീർന്നു. ഹലോ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള സാധാരണ സാംസ്കാരിക രീതികൾക്കുപകരം, ഒരു ” ദീർഘനേരം ജീവിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക “എന്നതിനായുള്ള സാങ്കൽപ്പിക കൈ സിഗ്നൽ. ഇവിടെ 13 ടച്ച് ഫ്രീ മാർഗങ്ങൾ” ഹേ. “

വളരെയധികം ജാഗ്രത h2>

പോസിറ്റീവ് കേസുകൾക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസുകൾ, ബിസിനസുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും” കാരണം ” വളരെയധികം ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

70% ഐസോപ്രോപൈൽ മദ്യം h2>

സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക ചർമ്മത്തിലെ കൊറോണ വൈറസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്, പക്ഷേ ഉപരിതലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അണുനാശിനി തുടച്ചുമാറ്റുന്നതും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും 70% ഐസോപ്രൊപൈൽ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിഹാരങ്ങളും വൈറസിന്റെ ഘടന നശിപ്പിക്കുന്നതിലും ഫലപ്രദമാണ് . പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈ സാനിറ്റൈസറും മറ്റ് ക്ലീനിംഗ് ഏജന്റുകൾ അപകടകരമാണ്, അത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. p>

സൂനോട്ടിക് രോഗം h2>

കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കൊറോണ വൈറസുകൾ പകരുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അറിയാം – അതാണ് “ zoonotic .” ഇത് ചൈനയിലെ ഹുബെ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാൻ എന്ന നഗരത്തിലെ ഒരു തത്സമയ മൃഗ വിപണിയിൽ വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു , രോഗബാധിതമായ ഒരു മൃഗം പ്രാദേശിക ജനസംഖ്യയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് പകരുന്നു. മറ്റ് മൃഗരോഗങ്ങൾ a> ആന്ത്രാക്സ്, റാബിസ്, ലൈം രോഗം, H1N1 (” പന്നിപ്പനി “) , വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ്, സാൽമൊണെല്ല, മലേറിയ.

കൊറോണ വൈറസ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും സംഭവവികാസങ്ങളും , നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അയൽവാസികളും വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ തീർക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള 10 പ്രായോഗിക ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ.

                                                                                                                                                                                              

Comments are closed.